S (lov) ina


Vitajte na webstránke venovanej hlavne mojej práci - vyučovaniu SJL a školskému časopisu.

Literatúra ako umenie vie osobitým spôsobom uchopiť a vyjadriť ľudskú skutočnosť, pretvoriť ju, zušľachtiť, vedie človeka do výšky, odkrýva zmysel života, ukazuje cieľ." Ladislav Hanus