Táto stránka slúži ako komunikačná pre mojich žiakov a ich rodičov. Je venovaná mojej práci, čiže vyučovaniu SJL a školskému časopisu.